Vsak sam odgovarja za svoje zdravje, zato se v vsakem primeru slabšega zdravstvenega stanja oziroma počutja potrebno posvetovati s svojim zdravnikom. V nobenem primeru obisk solne sobe ne more nadomestiti predpisanih terapij uradne medicine in/ali predpisanih zdravil. Prav tako ob izvajanju solnih in drugih terapij ne postavljamo nobenih diagnoz.

Prav tako ostali celostni pristopi za dvig kakovosti življenja, ki jih nudi podjetje Melita Ažman s.p., ne nadomeščajo pristopov uradne medicine. Podjetje Melita Ažman s. p. ne daje obljub ali zagotovil. Ne ve, v kakšni obliki bodo morebitna ozdravitev, pozitivne spremembe in globlji uvidi prišli, ne ve, ali bodo le-ti prišli takoj v stoodstotni obliki ali kasneje ali morda ne boste zaznali sprememb. Prav tako ne postavlja nobenih medicinskih ali drugih diagnoz, niti ne obravnava ali zdravi specifičnih zdravstvenih težav. Oseba, ki uporablja izdelke in storitve podjetja Melita Ažman s. p., je sama odgovorna za svoje zdravje in za to, da se še naprej poslužuje morebitne zdravniške oskrbe ter sledi navodilom za zdravljenje, ki jih je prejela od svojega zdravnika.

Oseba, ki je naročnik ali uporabnik storitev, z nakupom oziroma dogovorom za termin storitve potrjuje, da je seznanjena z načinom izvedbe storitev, ki jih izvaja podjetje Melita Ažman s. p., ter se ob tem zaveda, da morebitna odklonitev že izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za njeno zdravje.

Melita Ažman s. p.

PE Kraljestvo solnih terapij Slanorog

Trg komandanta Staneta 5

1000 Ljubljana

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nisem zavezanka za DDV).